Wynajem wózków widłowych

NIE KUPUJ – TYLKO UŻYWAJ


W zakresie naszych usług oferujemy także długoterminowy wynajem wózków widłowych lub całościowe przejęcie (outsourcing) Państwa floty środków transportu bliskiego.
Dzięki skorzystaniu z tej formy współpracy klienci eliminują koszty związane z zakupem i serwisowaniem wózków oraz rezygnują z utrzymywania wydziałów, zajmujących się ich obsługą czy zamawianiem części zamiennych. Współpraca z JHC to gwarancja pełnego serwisu na oferowany sprzęt wraz z opcją wózków zastępczych na czas ewentualnych przestojów.

Do Państwa dyspozycji oddajemy w wynajem długoterminowy wszystkie wózki widłowe, znajdujące się w naszej ofercie:

 • wózki widłowe spalinowe – ceny od 75pln netto/doba (min. 6 m-cy)
 • wózki wewnątrz magazynowe
 • wózki widłowe elektryczne

 

 

OFERTA WYNAJMU:


Okres wynajmu jest elastyczny, przystosowany do indywidualnych potrzeb klienta

 • wynajem długoterminowy (36-60 miesięcy) – przy tej umowie możliwe upusty
 • wózki zastępcze na czas naprawy
 • możliwość wynajęcia wózka z operatorem

 

NAJLEPSZA OFERTA OUTSOURCINGU

 • całkowite przejęcie serwisu posiadanych przez Państwa środków transportu wewnętrznego łącznie z ewentualnym zatrudnieniem w naszej firmie pracowników zatrudnionych przy tych czynnościach
 • objęcie wszystkich lub części posiadanych przez Państwa środków transportu wewnętrznego stałym serwisem obejmującym wykonywanie przeglądów i napraw (wg wzajemnie ustalonego cyklu)
 • serwis w pełnym zakresie
 • serwis w uzgodnionym zakresie (z wyłączeniem niektórych pozycji materiałowych, jak np. ogumienie, baterie akumulatorowe)
 • wynajem floty wózków widłowych
 • outsourcing w utrzymaniu baterii trakcyjnych wraz z ich regeneracją

 

KORZYŚCI WYNAJMU:

 • zmniejszenie kosztów w dziale utrzymania ruchu
 • zmniejszenie stanów magazynowych części zamiennych
 • ograniczenie kosztów związane z okresowym użytkowaniem maszyn
 • umowa gwarantująca zapewnienie pracy w ciągu technologicznym
 • wydatek można wpisać w koszty  firmy
 • zaoszczędzony kapitał może być przeznaczony na inne cele
 • możliwość sezonowego wykorzystania sprzętu
 • brak obowiązku prowadzenia dokumentacji UDT